Støt Lysglimt og dine arvinger

Det fortsatte arbejde på Lysglimt er meget afhængigt af donationer af enhver art, herunder også arv. Da Lysglimt er en velgørende organisation, gælder der særlige og gunstige regler for testamentariske gaver, som beskrevet herunder. Lysglimt har indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, så du gratis kan oprette et testamente, hvori du tildeler arv til fonden.

Sådan gør du

Det er nemt og enkelt at oprette et testamente med donation af arv til Lysglimt. Du trykker her, hvorefter du vil blive ledt til Dokument 24’s hjemmeside. På hjemmesiden svarer du på 12-15 spørgsmål, hvorefter du straks modtager dit testamente pr. e-mail. Testamentet bliver gratis at oprette, når du skriver Lysglimt ind i testamentet.

Spar arveafgift med 30 % -reglen

Hvis dine arvinger hører under kategorien ”fjerne” arvinger, betaler de op til 36,25 % i arveafgift/boafgift af arven. Fjerne arvinger er f.eks. dine søskende, nevøer/niecer mv. Det er muligt at reducere afgiften til 30 %, når der gøres brug af denne regel.

Kort fortalt går reglen ud på, at du donerer 30 % arven til Lysglimt. De resterende 70 % af arven gives til dine arvinger. Lysglimt modtager arven på betingelse af, at vi betaler for alle afgifter i forbindelse med arven til dine arvinger. Lysglimt betaler ikke arveafgift, da vi er registreret som en velgørende organisation, hvorfor dette kan lade sig gøre. Læs mere om 30 % - reglen her.