Lysglimts historie

Lysglimts gæster 2017

Gennem en sæson, afholder jeg en række små foredrag for vore gæster om Lysglimt og Lysglimts historie. I begyndelsen af et sådan foredrag gengives naturligvis Lysglimts oprindelige fundats som noget af det første. Fundatsens lød således. ”Selskabets formål er at oprette et rekonvalescenthjem for mindrebemidlede, særlige kvinder”. (Fra selskabets vedtægter senest ændret i 1947).

Ifølge overleveringen blev fundatsen i daglig tale hurtigt til ”stedet for unge sygdomsramte og ubemidlede kvinder”, og onde tunger tilføjede ligeså hurtigt ” – og med mange børn”. Og under foredraget opstår der altid stor jubel og latter, mens deltagerne bedyrer, at ”det er fuldstændig ligesom os”. Det skal dog tilføjes, at den med alderen ikke holder.

Lysglimts gæster anno 1930érne.

I gammel tid var det ikke forundt alle at komme på Lysglimt, selvom man opfyldte kriterierne herfor. Man skulle visiteres, først gennem egen læge, og herefter skulle en ansøgning herfra så visiteres og godkende ansøgeren til ophold på Lysglimt af det lægelige råd på Lysglimt. I mange årtier var efterspørgslen langt større end mulighederne for ophold på Lysglimt eller et af de rigtig mange andre rekonvalescenthjem, der på den tid fandtes i Danmark.

Op igennem 1960érne og 1970érne og senere endnu, blev det moderne velfærdssamfund mere og mere effektivt og kunne hjælpe disse unge kvinder på en hel anden måde, end Lysglimt var i stand til. Lysglimt kunne give dem et øjebliks fristed, et Lysglimt i en svær, trist og problemfyldt tilværelse, mens samfundet nu kan tilbyde dem varig hjælp og støtte. Kort sagt forsvandt Lysglimts eksistensberettigelse ganske langsomt.

En handlekraftig og fremsynet bestyrelse tog affære og sikrede Lysglimts fremtidige virke ved at ændre vedtægterne således, at man i 1978 gjorde Lysglimt åbent for alle. Dette betød, at alle, der havde behov for et Lysglimt i livet, nu havde mulighed for at komme på Lysglimt; der blev ikke længere opstillet kriterier for ophold. Dette betød, at også mænd for første gang var velkomne på Lysglimt, ligesom den øverste aldersgrænse for gæsternes alder på 80 år blev fjernet, dog var det stadig en betingelse for ophold på Lysglimt, at man var selvhjulpen. Lysglimt er i dag det sidste rekonvalescenthjem i Danmark.

Siden Lysglimt blev gjort åbent for alle, er der naturligvis sket en gradvis udvikling gennem tiden, og dagens gæst på Lysglimt afspejler samfundet og borgernes liv og hverdag på godt og ondt.

Vi oplever naturligvis en større gruppe gæster der kommer på Lysglimt i forbindelse med sygdom og hér samler kræfter til en genoptræning eller blot til at komme videre i livet. En særlig gruppe gæster er patienter med cancer, som ingen alder eller køn kender. Her kommer nogen før behandling, nogen under og flere efter behandling for cancer. Disse sætter især pris på stilheden, trygheden og den smukke natur. Lysglimt kan ikke helbrede, blot give et fristed for krop og sjæl.

Det moderne samfund har desværre også nogle bagsider, og det betyder, at vi på Lysglimt oplever mange gæster, der plages af ensomhed og ofte savn i forbindelse med tab af ægtefælle. De familiemæssige værdier og bånd er desværre heller ikke så stærke som i fordums tid.

Den generation af ældre, der i dag gæster Lysglimt er også en generation, der er væsentlig forskellig fra den unge generation af i dag. For manges vedkommende var det helt almindeligt, at kvinden gik hjemme og passede hjem og børn, mens manden var på arbejdsmarkedet og sørgede for at tjene til familiens underhold. Det var helt almindeligt, at kvinden overlevede manden, der meget vel kunne være arbejdsmæssigt slidt ned. Fra sit lange hjemmegående liv og fra naturens side, var kvinden typisk meget socialt anlagt, og denne egenskab gør i dag, at hun stadig søger selskab og oplevelser i livet. Måtte manden opleve at blive enkemand, så er han typisk ikke udfarende på nogen måde. Han har formentlig haft hele sit sociale netværk i forbindelse med sit arbejdsliv og familie, og når dette så forsvinder eller formindskes, så melder ensomhedens sig. Disse betragtninger bunder i mange års oplevelser og erfaringer med disse gæster, og historien holder stadig i dag. Derfor er den enlige gæst på Lysglimt typisk en ældre kvinde i firserne og tilsvarende kun en brøkdel mænd.

Selv om vi i dag lever både længere og bedre, så kommer der alligevel en tid, hvor kræfterne ikke længere rækker til udlandsrejser, og så er Lysglimt et attraktivt alternativ med sin fantastiske beliggenhed og det gælder både ægtepar og enlige. Så når alderdommens skavanker melder sig, kan man stadig glædes over det smukke Nordsjælland og ikke mindst over at være sammen med ligesindede.

Fælles for næsten alle vore gæster er, uanset årsagen til deres ophold på Lysglimt, at hver især har truffet et valg, en beslutning om at ville det gode. Opleve det sociale samvær i den danske sommer i smukke omgivelser med højt til himlen, blive godt forkælet og underholdt. Selv de der kommer for fred og ro deltager, men trækker sig så tilbage når de føler for det. Der er plads til alle, og det muntre og gode humør præget alle dagene, en fantastisk måde at komme til kræfter igen og tage de gode oplevelser og minder med hjem til hverdagen. Lysglimt kan stadig bringe ”Lysglimt i øjet frem”.

 

Benny Hørdum